Information

Om Sexekspressen

Sexekspressen er et seksualoplysningsprojekt, der blev startet i København i 1998 og har siden bredt sig til både Odense, Århus, Esbjerg og Aalborg. Vores formål er at sikre unge et sundt forhold til deres krop og seksualitet gennem en anderledes seksualundervisning, hvor elevernes aktive deltagelse og ung-til-ung-undervisning danner grundstenene. Vores medlemmer er frivillige, primært fra videregående uddannelser, der både driver aktiviteten i det dagligeog varetager undervisningen. Vi underviser i omegnen af 200 klasser årligt fordelt i hele landet.


Vores undervisere gennemgår et internt undervisningsprogram, der giver dem et solidt, fagligt grundlag for at undervise i seksualundervisning. Sexekspressen arbejder hele tiden på at forbedre undervisningen, både ved videre intern uddannelse og faglige oplæg og diskussioner.
Seksualundervisning i folkeskolen er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet en del af det obligatoriske sundhedsemne, som omfatter sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab. Emnet dækker over sundhed, vaner og livsstil, og der skal undervises i emnet som en helhed gennem hele skoleforløbet.
I Sexekspressen ser vi os selv som et godt supplement til den øvrige seksualundervisning fortaget af lærere og sundhedsplejersker.


Sexekspressen er en aktivitet under organisationen International Medical Cooperation Committee (IMCC), der er en frivillig organisation, som laver sundhedsfremmende arbejde i både Danmark og udlandet. Du kan læse mere om IMCC og de andre aktiviteter på imcc.dk

National styregruppe

Den nationale styregruppe varetager de overordnede opgaver for Sexekspressen. Den bliver valgt på nationalmøde en gang om året. Den står for Sexekspressens kontakt til resten af Danmark og verden, mindre beslutninger for foreningen, overordnet drift af foreningen samt meget mere. De har hver især et ansvarsområde, så kontakt dem endelig med spørgsmål om stort eller småt inden for deres område!


Er du i tvivl om, hvem du skal skrive til, så skriv til den nationale aktivitetsleder.

National Aktivitetsleder

Jonathan Krogh Schlosser

National Økonomiansvarlig

Meggie Staal

Email:   okonomi@sexekspressen.dk

National PR og ekstern kommunikations-ansvarlig

Anna Thestrup

Email:   pr@sexekspressen.dk

International-ansvarlig

Rose Caroline Pucill

Email:   international@sexekspressen.dk

National Fundraising-ansvarlig

Stine Daa Pedersen

Email:   fundraising@sexekspressen.dk

National Evalueringsansvarlig

Rebecca Høgholt

Email:   evaluering@sexekspressen.dk

Lokalafdelinger

Skal du i kontakt med foreningen i en specifik by, kontakt da vores lokale aktivitetsledere (LAL). Har du spørgsmål om at blive medlem af foreningen, skal du gå ind på "For frivilige" i menuen ovenstående. 

Aalborg

LAL:

Karoline Espset

Email:

aalborg@sexekspressen.dkAarhus

LAL:

Allice N. R. Lind

Email:

aarhus@sexekspressen.dkOdense

LAL:

Alexander Mogensen 

Email: 

odense@sexekspressen.dkKøbenhavn

LAL:

Ann Sidenius

Email:

kbh@sexekspressen.dkEsbjerg

LAL:

-

Email:

-Samarbejdspartnere